Deel in mijn interesse in de Tweede Wereldoorlog en de verwachting van Jezus wederkomst...

vrijdag 24 juni 2016

BREXIT Een zwarte dag voor Europa

Vanmorgen zit ik met verbijstering naar de tv te kijken. De BREXIT is dus een feit. De uitslag van het referendum is 52 procent BREXIT en 48 BREMAIN. Teleurstelling alom. En ook vijandigheid. 'In is In and Out is Out'. Een teleurgestelde premier Cameron die een toespraak houdt voor Downingstreet 10. Hij kondigt zijn aftreden aan in oktober. Met het uitschrijven van dit referendum heeft hij zijn eigen graf gegraven. De pond is gekelderd. Het Europese huis is stervende. Er wordt in de financiële wereld gesproken van een 'Zwarte Vrijdag'.Dat was het ook in 1929. Toen was het op donderdag 29 oktober 1929. Het begin van een diepe crisis in de jaren '30 dat eindigde met de Tweede Wereldoorlog. Is deze ontwikkeling de aanloop naar de Derde Wereldoorlog?
Door de crisis in 1929 konden veel leningen niet terugbetaald worden waardoor banken failliet gingen. Dit had een sneeuwbaleffect tot gevolg: de verslechterende economie kan versneld in een depressie terecht. De deflatie die daardoor ontstond deed de handel instorten en vervolgens belandde de hele wereld in een laagconjunctuur.De liefde met Engeland is over. Ik verwacht niet anders dan dat dit een domino-effect zal hebben. Ook in andere Europese landen is men de dictatuur uit Brussel zat. Sinds de crisis met Griekenland, met gevolg dat er nu miljarden Euro's naar dit failliete land gaan, is het einde van de EU in gang gezet. Ook de vluchtelingencrisis heeft het uit elkaar vallen van de EU in gang gezet. In Nederland is er ook weerstand tegen de macht van Brussel en de dure Euro. Maar de spanning in de wereld, die toch al groot is, zal verder toenemen. Engeland tot op het bot verdeeld. Schotland dat af wil scheiden van het Verenigd Koninkrijk. Toenemende spanning met Rusland, die een verdeeld Europa tegenover zich ziet en proberen zal hier profijt van te trekken. IS, die gaat stoken in het verdeelde Europa. De daadkracht van Europa is nu helemaal ten einde. Ze worstelt nu met de echtscheiding met Engeland, die twee jaar zal gaan duren. De EU is stervende. Vanmorgen enorme verliezen. Heel veel geld is weg.Het is mij bij mijn bezoek aan Engeland in 2008 opgevallen dat er nergens iets te zien was dat verband hield met Europa. Nog geen Europees vlaggetje. Ook viel mij de armoede op het Britse platteland op.
Ik moet denken aan het beeld van Nebukadnezar, in het bijbelboeking Daniël, voorstellende de wereldrijken.

Daniëls profetie bij de uitleg van de droom van Nebukadnezar laat zien dat alle machtige aardse rijken uiteindelijk zullen verdwijnen in het komende Rijk van God, dat uit de hemel zal neerdalen.

God openbaart via Daniëls uitleg van Nebukadnezars droom dat Zijn rijk komt. Al die machtige rijken zullen uiteindelijk plaats moeten maken voor het Gods Rijk dat zeker zal komen.

In het beeld dat Nebukadnezar in zijn droom te zien kreeg, zien we verschillende rijken.

- Gouden hoofd - Het Babylonische rijk 1800 - 539 voor Chr.
- Zilveren borst - Het Medisch-Perzische rijk 539 - 331 voor Chr.
- Koperen buik - De Byzantijns/Griekse supermacht 356 - 146 voor Chr.
- IJzeren benen, ijzer met leem vermengde voeten - Het Romeinse imperium Eerste tot vijfde eeuw

Daar voeg ik nog aan toe:
- het Franse rijk van Napoleon 1804 - 1815
- Het Duizendjarig rijk van Adolf Hitler 1933 - 1945
- Het communisme in Rusland van Lenin en Stalin 1917 - 1989
- De Europese Unie 1993 - 2016 (?)

Met de val van de Berlijnse muur kwam er een einde aan de Sovjet-Unie.

Al deze machtige rijken zijn verdwenen.

Het zijn verschillende rijken, maar al deze zeven rijken vormen volgens Daniël slechts één kolos die als geheel op lemen voeten staat (Daniël 2:33). In al die rijken ontbrak de liefde en de bewogenheid met zwakken en armen. 
In al die rijken werd de staat vergoddelijkt, heerste er een Babelcultuur.

Dit is ook van toepassing op de Europese Unie, waarin alles draait om de winst en de winst gaat voor alles. Ook in ons Europa zien we een verharding ten aanzien van armen, zwakken en vluchtelingen. Zeker sinds het uitbreken van de vluchtelingencrisis. Het medogenloze rechts met populistische partijen, rukt op.

IJzer en leem hechten niet. Passen niet bij elkaar. De EU is ook zo'n rijk van ijzer en leem. Dit rijk gaat vanaf vandaag ook uit elkaar vallen. De BREXIT zal een domino-effect hebben. Bij de invoering van de gemeenschappijke munt, de EURO, was er euforie over het 'Europese huis'. De landen uit het voormalig oostblok wilden zich dolgraag aansluiten bij de EU. Er volgde een uitbreiding tot 28 landen nu. 
Toch gooiden de Britten al roet in het eten door bij hun eigen munteenheid, de pond, te blijven. Het klikte helaas niet met de Britten. Het was geen goed huwelijk. En toen sloeg de Griekse crisis toe. Miljarden euro's moesten gestoken worden in het failliete Griekenland. Ook de zuidelijke landen in Europa stonden op omvallen. Spanje, Portugal en Italië bleken zwakke broeders binnen het bondgenootschap.


Toen kwam de vluchtelingencrisis. In gang gezet door de agressie van de IS in landen als Syrië, Iraq en Libië. Doelbewust werd een vluchtelingenstroom naar Europa in gang gezet om het 'Europese Huis' te ondermijnen. Vele vluchtelingen vielen in handen van mensensmokkelaars die tegen grote sommen geld de mensen in gammele boten overzetten naar Griekenland en Italië. Een grote stroom vluchtelingen ging naar Calais in een poging Engeland te bereiken.
Wat zijn de gevolgen van de BREXIT

Allereerst vind ik het een droevige dag dat onze Britse vrienden afscheid nemen van Europa. Ze hoorden er altijd bij vond ik. We kunnen niet zonder Engeland, die zo'n dappere rol heeft gespeeld in de Tweede Wereldoorlog. Dat land heeft er onder Winston Churchill voor gezorgd dat Europa niet ten onder ging in een nazi-rijk. Samen met de Verenigde Staten en de geallieerde landen heeft het Europa bevrijd van nazi-tirannie. Het is treurig dat deze bondgenoot teleurgesteld is in Europa en het continent de rug toekeert. Er komen ook grote gevolgen voor de economie. Engeland behoort tot de grootste handelspartners en veel bedrijven zullen falliet gaat in de komende tijd. Ook voor de Engelsen zelf zijn de gevolgen enorm. Denk bijvoorbeeld aan de vliegtuigindustrie. Airbus wordt in Engeland gebouwd met Europese subsidie. Maar er gebeurt veel meer in Engeland met Europese subsidies. Wegenbouw, huizenbouw, ondersteuning van industrieën en bedrijven. Engeland zal vervallen in verdere armoede. Voor de Britse burger zal het leven veel duurder worden. Er is een enorme politieke verdeeldheid. Schotland wil nu ook een referendum om onafhankelijkheid van Groot-Britannië en Noord-Ierland wil niet weer geconfronteerd worden met een grens met Ierland en zich bij Ierland aansluiten. Het Verenigd Koninkrijk is verdeeld tot op het bod. En dan nog het verwijt van de jonge generatie dat de oudere generatie er voor heeft gezorgd dat het tot een BREXIT kwam.Het Godsrijk zal zeker komen Jesaja 11. Het vrederijk zal aanbreken.
In de komende Sjalom zal de wolf bij het schaap verkeren en alle dictaturen zullen verslonden worden door het liefderijk van God. Dit rijk betekent hemel op aarde.

Het Koninkrijk van God was ook het centrale thema van de verkondiging van de Here Jezus.
In Hem is dat Rijk gekomen en het zal op aarde gevestigd worden. Onweerstaanbaar en in volle glorie. Dat Koninkrijk noemt Jezus het Koninkrijk der hemelen. Niet omdat je het alleen maar in de hemel kunt vinden, maar dat Rijk is als die ene steen uit de droom van Nebukadnezar, die zonder toedoen van mensenhanden begon te rollen en zich een weg baande naar de aarde. De steen van de Rijk zal alle rijken die gegrond zijn op uitbuiting en machtwellust, verpletteren en verpulveren. Jezus Christus is de Koning van dat Rijk en als Hij komt, komt ook dat Rijk in volle glorie, waarvan de proferen reeds gesproken hebben. Door de Heilige Geest is dat Rijk al in beginsel hier en nu aanwezig, want dat Rijk heeft miljoenen onderdanen in alle dictaturen en democratieën.