Deel in mijn interesse in de Tweede Wereldoorlog en de verwachting van Jezus wederkomst...

zaterdag 30 juli 2016

Market Garden-icoon Dreyeroord in Oosterbeek wordt geslooptDe dakgoot lekt, de tuin is verwilderd en het witte stucwerk van de gevel kleurt hier en daar groen. Het chaletachtige pand, met de karakteristieke voorgevel, staat leeg. Hotel Dreijeroord in Oosterbeek dankt aan de deels witte muren zijn Engelse naam. Militairen van het 7e bataljon van de King’s Own Scottish Borderers braken hun tong over Dreijeroord.


Dus werd het The White House. En dat is het nog steeds voor de Britse veteranen, hun nabestaanden en andere geïnteresseerden die het voormalige hotel aandoen. Het is verbonden met Market Garden, het offensief dat de geallieerden in september 1944 begonnen. De grootste operatie op Nederlands grondgebied tijdens de Tweede Wereldoorlog liep door zware Duitse tegenstand uit op een complete mislukking.
Het gebouw met het terrein is gekocht door projectontwikkelaar Amvest. Die wil het pand volledig afbreken en er een kleinschalig verpleeghuis neerzetten, in de stijl van het buitenhuis dat er in de negentiende eeuw stond. De tuin is verkaveld en daar komen huizen.


Op 19 september 1944 maakte KOSB-bataljonscommandant Payton-Reid het Oosterbeekse Witte Huis tot hoofdkwartier. Zijn mannen betrokken stellingen nabij het hotel. Ze sloegen Duitse aanvallen af. Tot in de tuin van het hotel werd zwaar gevochten. Uiteindelijk zelfs met de bajonet, man tegen man. Op 26 september verlieten de Britten noodgedwongen hun tijdelijke hoofdkwartier. Ze waren door hun voorraden en munitie heen. Maar vooral: ze hadden zware verliezen geleden.
Directeur Wienke Bodewes van Amvest koos bewust voor nieuwbouw op de plek van Dreijeroord. "We zien geen noodzaak het gebouw of de gevel te behouden. De meeste omwonenden steunen ons." De gemeente is het eens met de plannen. Volgens wethouder Jasper Verstand van de gemeente Renkum is behoud van de gevel technisch onmogelijk. Het gebouw bezit geen monumentenstatus. Een aanvraag voor sloop wordt binnenkort ingediend en zal, volgens Verstand, worden gehonoreerd.

Dreijeroord is een pelgrimsoord.

Robert Voskuil

"Hier waren schuttersputjes", wijst Wiljo Pas naar het hoog opgeschoten gras. Hij voert samen met Robert Voskuil de actiegroep aan die het voormalige hotel wil behouden. Oosterbeek trekt toeristen uit binnen- en buitenland die geïnteresseerd zijn in de sporen van Market Garden.
Ze bezoeken Dreijeroord en verder onder meer de Airborne-begraafplaats en de Tafelberg, een voormalig hotel dat diende als noodhospitaal. Daar bleef de voorgevel wel behouden. Daarachter verrees nieuwbouw. De actiegroep wil dat met Dreijeroord hetzelfde gebeurt. "Dreijeroord is een pelgrimsoord", zegt Voskuil. "Mensen willen een plaats bezoeken die ze kunnen aanraken. Die echt is. Waar ze kunnen voelen wat er is gebeurd."
Pas en Voskuil ontvingen steunbetuigingen van onder meer het Nationaal Bevrijdingsmuseum en het Airborne Museum die sloop een "groot verlies" zouden vinden. Volgens Erik van den Dungen van het Oorlogsmuseum Overloon staat sloop "volledig haaks op alle inspanningen die geleverd worden om de geschiedenis en het erfgoed van Operatie Market Garden voor Nederland te behouden."
Jeroen van Wieringen van de Stichting Liberation Route Europa schrijft: "Het verdwijnen van deze 'marker' in het landschap zou een aderlating zijn voor de zichtbaarheid van de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in de regio." De internationale route voert langs Dreijeroord.

Opname voor het NOS journaal, met Robert Voskuil en Pauline Broekema


We zouden willen dat de architect teruggaat naar de tekentafel.

Robert Voskuil

Ook Britse veteranen en nabestaanden protesteren tegen de voorgenomen afbraak. De vader van Jeff McKinlay vocht in Oosterbeek en verloor veel kameraden van het bataljon dat in Dreijeroord zat. De vader van Jeff overleed een jaar na zijn geboorte. "Aan de verwondingen die hij in Oosterbeek opliep."
In de geest van zijn vader hoopt McKinlay op een compromis waar alle partijen zich in kunnen vinden. Zo'n compromis is voor Voskuil en Pas het behoud van de voorgevel. "We zouden graag willen dat de architect teruggaat naar de tekentafel."

De vader van Jeff McKinlay


Wienke Bodewes van Amvest houdt vast aan volledige afbraak. Volgens de wethouder wordt tegemoetgekomen aan de wens de herinnering levend te houden door de plek op een bijzondere manier te markeren.
Hij denkt aan een interactief paneel waarop het verhaal van The White House wordt verteld. "We zijn daarover nog in gesprek, met alle partijen."


Op 17 juni 2008 verbleef ik in het prachtige en historische hotel Dreyeroord

Geschreven door Pauline Broekema, NOS verslaggever
Mijn opinie: En zo gaat Nederland om met panden van historische betekenis. Bij ons in het noorden is het niet anders. Ook bij ons staat een hotel leeg waarin zelfs koningin Wilhelmina nog heeft gelogeerd. De strategie is om te zorgen dat het pand lang genoeg leeg staat zodat het in verval raakt. Hierdoor wordt het onverkoopbaar. Dus wordt het pand van de hand gedaan aan een projectontwikkelaar. Deze dient een verzoek tot sloop in bij de gemeente om er iets anders voor in de plaats te bouwen. De gemeente verdient hieraan en heeft niks aan een vervallen pand. Dus verleent die vergunning want renovatie is immers ondoenlijk geworden. De gemeentebesturen denken zeker dat wij Nederlandse burgers deze strategie nog niet door hebben...

Behoud Dreyeroord Oosterbeek

dinsdag 26 juli 2016

Dikke Daf's in Appingedam

1975 Westersingel
De Willem Lodewijk van Nassau kazerne heeft ook een aantal jaren een rijopleiding gehad voor vrachtwagen chauffeur.
Er werd les gegeven in DA
F voertuigen van het type YA 328, een rijinstructeur ging dan met 2 of 3 soldaten naar Groningen.
De les voertuigen waren uitgerust met een metalen stang van ongeveer 1 meter lang die tussen de bijrijders stoel en de voorruit was geplaatst, hiermee kon de rijinstructeur het remsysteem bedienen mocht de leerling in de fout gaan.
Lesgeven was een hele opgave in dit voertuig omdat de motor, geplaatst tussen de rijinstructeur en leerling, zo veel herrie maakte dat communicatie vrijwel onmogelijk was.
Rijinstructeurs hadden dan ook vaak een stokje bij zich waarmee op de helm van de leerling werd getikt wanneer zij de aandacht wilden trekken.

Op de foto een aantal les voertuigen geparkeerd langs de gracht in het midden van het kazerne terrein.

zondag 24 juli 2016


This morning in the International Church Vineyard Groningen we commemorated Andrea corrales Bernal. She passed away in Colombia last week. She left a deep inpression on each of us because of her faith, courage and love to eachother. The pastor read from Psalm 139. Some of the congregation came forward to share their memories with Andrea. Then we sang her favorite song 'Great are you lord'.

maandag 18 juli 2016

Andrea Corrales Bernal passed away yesterday

We are deeply moved by the sad news that our sister in Christ Andrea has passed away. Andrea was such a lovely woman in the blossom of her live. When she was nursed in the hospital in Groningen we visited her often. So we got to know her mother too. We had very nice encounters and Andrea said we had built up a close relationship. She lived very close to the Lord Jesus. The Bible laid open in her room. On May 10, I brought her with her mother and two aunts to the airport when she returned to Colombia. I made this picture of her shortly before her departure. I am very grateful that I was able to do this for Andrea.
John 11:25-26 New International Version (NIV)
25 Jesus said to her, “I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live, even though they die; 26 and whoever lives by believing in me will never die. Do you believe this?”
We have tears of sadness, but we are also very comforted because we know that Andrea had made the Lord Jesus in her heart and that she is now with Him in His glory forever.
We wish her mother and family a lot of strength in this sad time. The loss is great. We will never forget Andrea.

Kantelende wereldvrede in het kanteljaar 2016Alweer een week voorbij. We leven alweer in week 29 van het jaar 2016. De afgelopen week was uitermate turbulent. Op 14 juli een vreselijke aanslag van de Islam op de vrije wereld toen een waanzinnige man van Tunesische afkomst op de boulevard van Nice 84 mensen moedwillig dood reed.
De volgende dag, terwijl de wereld nog moest bijkomen van de schok, kwamen in de avonduren beelden naar buiten uit Turkije waar een staatsgreep plaats vond. President Erdogan verklaarde na een turbulente nacht met veel doden de macht in handen te hebben. De spanningen tussen Turken in het buitenland leidden tot confrontaties, ook in Nederland. En nu lijkt de staatsgreep door Erdogan in scêne te zijn gezet om de macht naar zich toe te trekken.
En alweer worden in Amerika drie politiemensen doodgeschoten door een ex-militair in Baton Rouge. En zo is de wereld vol haat en geweld, gaat de Islam door met de opmars in de wereld en neemt de invloed van de liefde en redelijkheid verder af. 2016 is een kanteljaar met een kantelende wereldvrede.
Nu de generatie die de Tweede Wereldoorlog bewust heeft meegemaakt, vrijwel uitgestorven is, staat een Derde Wereldoorlog op het punt van uitbreken. De oorlog die zal eindigen in een apocalypse. De eindstrijd tussen de volkeren op aarde tegen elkaar en tegen God. Doch voor die tijd zullen de gelovigen in Christus van deze aarde worden weggenomen. Dus de tijd van de opname is waarschijnlijk zeer dichtbij.

De opstanding

De bijbel heeft het over de opstanding uit de doden.
Deze eerste opstanding voltrekt zich in een aangegeven volgorde (1 Korintiërs 15:23). Christus Zelf is de eersteling, de gemeente vormt de groep van eerstelingen en de gelovigen uit de grote verdrukking vormen de laatste schare die aan deze eerste opstanding deel heeft. De eerste opstanding begon dus met Christus bij Zijn opstanding uit de dood.
De tweede fase van de eerste opstanding vindt plaats bij de opname van de gemeente, waarbij alle gelovigen uit de dood op zullen staan.
De derde en tevens laatste fase van de eerste opstanding, vind plaats aan het einde van de grote verdrukking waarbij ook de martelaren, die door de antichrist omgebracht zijn, uit de dood op zullen staan om met Christus duizend jaar te regeren.


Tekenen der tijden

Let op de tekenen der tijden. De wederkomst van de Zoon van God is zeer nabij. De Here Jezus komt spoedig terug naar deze aarde. Er is duidelijk een verheviging te zien in de tekenen der tijden: de wereld wordt bepaald niet steeds beter en vrediger en aangenamer. De machten van de duisternis openbaren zich juist des te sterker. De tegenstellingen spitsen zich toe. De strijd tussen Licht en duisternis komt tot een hoogtepunt. Denk bijvoorbeeld aan de toenemende vervolging van christenen op vele plaatsen in de wereld en aan de normloosheid in de westerse ‘beschaving’. De dreiging van de Islam, de golf van aanslagen, de haat in Amerika tussen blank en zwart dat ineens oplaait en waarbij politiemensen worden doodgeschoten (iedereen mag in Amerika een wapen dragen).


De crisis in Europa, dat doet denken aan het beeld van Nebukadnezar met de voeten van ijzer en leem. Engeland kiest voor een Brexit en het land verkeert in politieke en economische chaos.
Aan de vooravond van het referendum in dat land werd het jonge parlementslid Jo Cox op brute wijze midden overdag op brute wijze vermoord terwijl zij een ontmoeting had met kiezers.

Tenslotte: we leven in een periode van kantelende wereldvrede. Helaas lijkt het er op dat de Tweede Wereldoorlog niet de laatste is geweest, maar dat we aan de vooravond staan van een nog grotere oorlog. En dit jaar is een kanteljaar. Het volgende jaar kan wel eens heel anders gaan verlopen dan dat we tot nu toe gezien hebben. Vervulling van profetieën uit de bijbel zullen plaatsvinden. Nu en in de toekomst is het devies: blijf dicht bij Jezus. Houdt Hem in je hart en handel vanuit Zijn gedachten van liefde, vrede, waarheid en vergevingsgezindheid. De Here Jezus heeft gezegd dat de liefde van de meesten zal verkillen.

zondag 17 juli 2016

Groningen in oorlogstijd

[liberation]
Germans retreating near Veendam (Groningen). Ommelanderwijk.

dinsdag 12 juli 2016

Britain alone

British sea forts, located on the estuary of the River Thames

zondag 10 juli 2016

Oranjehaven

Ontmoetingspkek voor de Nederlanders in ballingschap tijdens de Tweede Wereldoorlog in Londen.

Kriegsmarine

Vooroorlogse foto van Slagkruiser Scharnhorst. Waarschijnlijk Wilhelmshaven.