Deel in mijn interesse in de Tweede Wereldoorlog en de verwachting van Jezus wederkomst...

maandag 18 juli 2016

Kantelende wereldvrede in het kanteljaar 2016Alweer een week voorbij. We leven alweer in week 29 van het jaar 2016. De afgelopen week was uitermate turbulent. Op 14 juli een vreselijke aanslag van de Islam op de vrije wereld toen een waanzinnige man van Tunesische afkomst op de boulevard van Nice 84 mensen moedwillig dood reed.
De volgende dag, terwijl de wereld nog moest bijkomen van de schok, kwamen in de avonduren beelden naar buiten uit Turkije waar een staatsgreep plaats vond. President Erdogan verklaarde na een turbulente nacht met veel doden de macht in handen te hebben. De spanningen tussen Turken in het buitenland leidden tot confrontaties, ook in Nederland. En nu lijkt de staatsgreep door Erdogan in scêne te zijn gezet om de macht naar zich toe te trekken.
En alweer worden in Amerika drie politiemensen doodgeschoten door een ex-militair in Baton Rouge. En zo is de wereld vol haat en geweld, gaat de Islam door met de opmars in de wereld en neemt de invloed van de liefde en redelijkheid verder af. 2016 is een kanteljaar met een kantelende wereldvrede.
Nu de generatie die de Tweede Wereldoorlog bewust heeft meegemaakt, vrijwel uitgestorven is, staat een Derde Wereldoorlog op het punt van uitbreken. De oorlog die zal eindigen in een apocalypse. De eindstrijd tussen de volkeren op aarde tegen elkaar en tegen God. Doch voor die tijd zullen de gelovigen in Christus van deze aarde worden weggenomen. Dus de tijd van de opname is waarschijnlijk zeer dichtbij.

De opstanding

De bijbel heeft het over de opstanding uit de doden.
Deze eerste opstanding voltrekt zich in een aangegeven volgorde (1 Korintiërs 15:23). Christus Zelf is de eersteling, de gemeente vormt de groep van eerstelingen en de gelovigen uit de grote verdrukking vormen de laatste schare die aan deze eerste opstanding deel heeft. De eerste opstanding begon dus met Christus bij Zijn opstanding uit de dood.
De tweede fase van de eerste opstanding vindt plaats bij de opname van de gemeente, waarbij alle gelovigen uit de dood op zullen staan.
De derde en tevens laatste fase van de eerste opstanding, vind plaats aan het einde van de grote verdrukking waarbij ook de martelaren, die door de antichrist omgebracht zijn, uit de dood op zullen staan om met Christus duizend jaar te regeren.


Tekenen der tijden

Let op de tekenen der tijden. De wederkomst van de Zoon van God is zeer nabij. De Here Jezus komt spoedig terug naar deze aarde. Er is duidelijk een verheviging te zien in de tekenen der tijden: de wereld wordt bepaald niet steeds beter en vrediger en aangenamer. De machten van de duisternis openbaren zich juist des te sterker. De tegenstellingen spitsen zich toe. De strijd tussen Licht en duisternis komt tot een hoogtepunt. Denk bijvoorbeeld aan de toenemende vervolging van christenen op vele plaatsen in de wereld en aan de normloosheid in de westerse ‘beschaving’. De dreiging van de Islam, de golf van aanslagen, de haat in Amerika tussen blank en zwart dat ineens oplaait en waarbij politiemensen worden doodgeschoten (iedereen mag in Amerika een wapen dragen).


De crisis in Europa, dat doet denken aan het beeld van Nebukadnezar met de voeten van ijzer en leem. Engeland kiest voor een Brexit en het land verkeert in politieke en economische chaos.
Aan de vooravond van het referendum in dat land werd het jonge parlementslid Jo Cox op brute wijze midden overdag op brute wijze vermoord terwijl zij een ontmoeting had met kiezers.

Tenslotte: we leven in een periode van kantelende wereldvrede. Helaas lijkt het er op dat de Tweede Wereldoorlog niet de laatste is geweest, maar dat we aan de vooravond staan van een nog grotere oorlog. En dit jaar is een kanteljaar. Het volgende jaar kan wel eens heel anders gaan verlopen dan dat we tot nu toe gezien hebben. Vervulling van profetieën uit de bijbel zullen plaatsvinden. Nu en in de toekomst is het devies: blijf dicht bij Jezus. Houdt Hem in je hart en handel vanuit Zijn gedachten van liefde, vrede, waarheid en vergevingsgezindheid. De Here Jezus heeft gezegd dat de liefde van de meesten zal verkillen.