Deel in mijn interesse in de Tweede Wereldoorlog en de verwachting van Jezus wederkomst...

zondag 30 oktober 2016

Alfred & Elly 35 jaar getrouwd

Vandaag een heugelijke dag, want het is 35 jaar geleden dat Elly mijn vrouw werd. We trouwden op 30 oktober 1981 in Delfzijl. Het burgerlijk huwelijk werd gesloten in Fraelemaborg te Slochteren en het kerkelijk huwelijk door ds. Jac Schouten in de Baptistenkerk te Delfzijl. De jaren lijken omgevlogen. Er is veel gebeurd, we hebben geliefden verloren. Elly haar moeder, een broer en zus zijn binnen een half jaar overleden. Maar we hebben elkaar nog. We zijn vanmorgen naar de dienst van Vineyard in Groningen geweest, vanmiddag de bunker van Batterie Delfzijl bekeken en naar Farmsum gereden waar we nog sporen van de oorlog aantroffen. Vanavond met onze kinderen naar de Chinees geweest. Kortom, een hele mooie dag met veel herinneringen.Bunker Batterie Delfzijl weer zichtbaar

Door de sloop van de ombouw is de enig overgebleven bunker van Batterie Delfzijl ineens weer zichtbaar geworden...

Heel opzienbarend in Delfzijl. Met de sloop van de ombouw van het muzee-aquarium wordt ineens de bunker van Batterie Delfzijl zichtbaar. Een stuk geschiedenis komt tot leven. Helaas wel van korte duur want er komt wederom een ombouw om de bunker, wat ik persoonlijk erg jammer vind, want nu kunt je heel duidelijk de geschiedenis van Delfzijl in de oorlog doorvertellen aan de volgende generaties. Dit is in Delfzijl nog het enige spoor van de oorlog. Verder zijn er nog wel bunkers bij Nansum en Termunten (Batterie Fiemel). Die blijven wel behouden. We zijn er vandaag gaan kijken want dit is heel uniek.
Duidelijk is de oorlogsschade te zien. Granaatinslagen waarschijnlijk ontstaan tijdens de bestorming door de Canadezen.vrijdag 28 oktober 2016

German soldiers in the Netherlands

Bezetting van de Duitsers mei 1940!! Rotterdam.De Maasbrug op achtergrond goed zichtbaar waar de Nederlanders zich overgaven na een strijd van enkele dagen!!

Sam & Karin Johnson in India

Mooie foto van twee lieve mensen in een adembenemend mooie omgeving in India. Het zendingsechtpaar Sam & Karin Johnson

woensdag 26 oktober 2016

De liefde van de meesten zal verkillen


We leven in de eindtijd. Het zal niet lang meer duren voordat de gemeente van Christus wordt weggenomen en de wereld verzinkt in duisternis met de anti-christ als wereldleider aan het roer. Alles wijst er steeds meer op. Als ik alleen al kijk hoe om me heen alles zich dramatisch lijkt te ontwikkelen. De kinderen opstaan tegen de ouders. De liefdeloosheid neemt sterk toe. Vooral onder diegene die je het meest aan het hart liggen.
Op internet vond ik onderstaand artikel over de liefde die zal verkillen,.

De liefde zal verkillen

Matt.24:12-13
"Matt.24:12-13: ‘En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen. Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden.’ "

Dit is een onderdeel van het onderwijs over de eindtijd dat Jezus aan Zijn discipelen geeft op de Olijfberg. Dit naar aanleiding van de vraag van de discipelen: ‘Zeg ons, wanneer zal dit gebeuren, en waaraan kunnen we zien dat U komt en dat de wereld op zijn einde loopt?’
Jezus gaat serieus en uitvoerig op deze vraag in. Dat neemt in hoofdstuk 24 47 verzen in beslag en gaat door in hoofdstuk 25met 46 verzen dus totaal 93 verzen! Hij zegt niet: ‘Dat gaat jullie niets aan, houd je daar maar niet mee bezig, die tijd komt vanzelf.’ Nee, Jezus somt een aantal zaken op waaruit wij kunnen weten dat Zijn komst dichtbij is. Tussen al die tekenen staat er ineens iets over de liefde.
Jezus zegt; “de liefde van de meesten zal verkillen”. Wie zijn die ‘meesten’? Het Griekse woord voor liefde in Matteus 24:12 is “agapé ”. Agapé is Gods onvoorwaardelijke, onzelfzuchtige, pure liefde. De liefde die niet begeert, maar geven wil. De liefde die de ander werkelijk uitnemender acht dan zichzelf. Agapé is de Goddelijke liefde van de liefdevolle Vader. Jezus spreekt hier over de liefde van de Christenen. Christelijke liefde zal gaan verkillen. Dat is een teken dat we in de eindtijd leven.
Die ‘meesten’ zijn de christenen. Bij de christenen zal de liefde verkillen. Het is erg dat hier staat: ‘van de meesten’. Jezus waarschuwt in Openb. 2:4 en 5: ‘Maar Ik heb tegen jullie, dat jullie je eerste liefde verzaakt hebben. Denk eraan, van welke hoogte jullie gevallen zijn en bekeer je en doe (weer) je eerste werken. Maar zo niet, dan kom Ik tot jullie en Ik zal jullie kandelaar van zijn plaats wegnemen, indien jullie je niet bekeren.’
De Bijbel verbindt het houden van de geboden steeds aan de liefde. Het heeft alles met elkaar te maken.
1 Joh. 5:2-4: ‘Dat wij Gods kinderen liefhebben weten we doordat we God liefhebben en zijn geboden naleven. Want God liefhebben houdt in dat we ons aan zijn geboden houden. Zijn geboden zijn geen zware last, want ieder die uit God geboren is, overwint de wereld.’
2 Joh. 1:6 : ‘ Liefhebben houdt in dat we leven volgens Gods geboden. Volgens dit gebod, dat u vanaf het begin gehoord hebt, moet u leven.’
Hoe kun je daar nu aan voldoen? We falen elke dag!
Wij kunnen daar ook niet aan voldoen. We hebben de Heilige Geest nodig. Die liefde is al in onze harten uitgestort! Rom.5:5: ‘Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de heilige Geest, die ons gegeven is.’
De liefde is een vrucht van de Geest, Gal.5:22. Die vrucht groeit alleen maar door een intieme relatie met de Heilige Geest.
Die Geest hebben wij ontvangen! 2 Thim.1: 7 : ‘ God heeft ons niet een geest van angst gegeven, maar een Geest van kracht, liefde en bezonnenheid.’
Wat moeten we doen tegen de verkilde liefde in de kerk, in ons eigen hart?
Meer van Zijn Geest: meer liefde, meer kracht. Dat is wat de kerk in deze eindtijd nodig heeft.
Dat is wat wij allemaal nodig hebben.
Vraag er maar om!

“Juliana was excentriek en extreem”

De Juliana zoals sociologe Jolande Withuis haar schetst in haar biografie wijkt behoorlijk af van hoe de voormalige koningin bekend stond. In het boek ‘Juliana, Vorstin in een mannenwereld’ ontstaat een beeld van een heel eenzame, excentrieke koningin, die weinig steun kreeg uit haar omgeving.
Withuis deed onderzoek naar Juliana en kreeg van kinderen van meerdere vriendinnen privé-correspondentie te zien tussen hun moeder en de prinses/koningin. Ze vertelt in het AD: “Het idee dat ik van Juliana had bij haar overlijden, dat van die gewone vrouw, is voor mij flink gekanteld. Ze was juist extreem en excentriek. Wilde zich niet aanpassen en zocht meerdere malen de grenzen op van wat ze in constitutioneel opzicht mocht. En ze was grillig en gretig, kon snibbig en kwaaiig zijn. Ik ben haar vooral veel interessanter gaan vinden.”
Maar ook veel zieliger. Haar huwelijk met prins Bernard bleek nog veel slechter dan gedacht. Ze werd aan alle kanten bedrogen en vernederd. En daarbij kreeg ze weinig steun van haar vier kinderen of de politiek. Vervolgens verloor ze zich in de ‘sekte’ van Greet Hofmans. Door meerdere ministers wordt de koningin als ‘geestesziek’ omschreven. Drees karakteriseert de situatie op Soestdijk als ‘verschrikkelijk’. De vorstin had het ‘waandenkbeeld van een complot dat haar wil doen aftreden en Prinses Beatrix haar wil laten opvolgen’.

dinsdag 25 oktober 2016

Market Garden, Slag om Arnhem

Een patrouille (met in kilts gehulde para's) maakt zich gereed voor de tocht naar Arnhem.

Market Garden, Slag om Arnhem

Kinderen nog deze knapen van de Hitlerjugend bij Arnhem.

Market Garden, Slag om Arnhem

Twee 'Red Devils' krijgen tijdens een gevechtspauze van een Nederlands meisje iets te drinken aangeboden.

zondag 23 oktober 2016

Gelderse Museum Dag bij het Museum vlb Deelen

Vandaag interessante dag in het Museum vlb Deelen in het kader van Gelderse Museum dag. Met lezingen en ontmoeting met vrienden.

donderdag 20 oktober 2016

Battlefield Tour Delfzijl Zuidelijke Sector


Op zaterdag 16 oktober 2016 namen we deel aan een battefield tour met als thema: Delfzijl-Pocket Zuidelijke sector, georganiseerd door Battlefield Tours. We volgden de opmars van het Canadese leger via Niewolda, Woldendorp, de haven van Termunterzijl, waar het Duitse leger trachtte te ontkomen naar Emden, met achterlating van heel veel gestolen spullen, Heveskes waar alleen de kerk nog over wat nadat het dorp moest wijken voor nooit gerealiseerde uitbreiding van de industrie van Delfzijl, via Batterie Fiemel bij Termunten naar Farmsum. Waar de uiteindelijke capitulatie op 2 mei 1945 plaats vond door de Duitse Festungscommandant. De Duitsers waren ondanks hun hopeloze positie half april 1945 niet van plan de havenplaats Delfzijl zonder slag of stoot op te geven. Integendeel, het was Festung Delfzijl, wat inhield dat deze havenstad tot de laatste man verdedigd moest worden. In Delfzijl waren eenheden van Wehrmacht, Kriegsmarine en Luftwaffe.
Op 11 april 1945 had de Poolse Pantserdivisie onder commando van generaal Maczek Musselkanaal en Stadskanaal bevrijd. De 2e Canadese infanterie Divisie had na vier dagen strijd op 16 april 1945 de stad Groningen bevrijd. Maar heel anders dan gedacht zou er nog een verbeten strijd moeten worden gevoerd om de rest van de provincie te bevrijden.   

Meer hierover op ARS Website

Onze gids Joël Stoppels houdt een inleiding terwijl we genieten van een heerlijk kop koffie. Hij vertelt over de opmars van het Canadese leger van Juno Beach in juni 1944, via de Slag om de Schelde in november/december 1944 naar Nederland in april 1945. Voor de bevrijding van het noorden werd de 5e Canadian Armoured Division uit Italië overgebracht.

Onze gids Joël Stoppels, lid van de Guild of Battlefield Guides en van Battlefield Tours, bij de bunker van Geefsweer waar de laatste Canadese militair sneuvelde op 2 mei 1945.


Bij de kerk van Woldendorp

Termunterzijl,waar de Duitsers met achterlating van heel veel (gestolen) materieel trachtten over de Dollard naar Emden te ontkomen.

Woldendorp

De Duitse helm bood meer bescherming dan de Canadese helm.


Bunker bij Geefsweer

Farmsum waar de Garnizoenscommandant Von Wolf zich tenslotte overgaf op 2 mei 1945.


ARS in een Dodge WC-52

Tja als dat mogelijk was geweest had ik graag in een Dodge WC-52 legervoertuig uit de Tweede Wereldoorlog gereden. Ik heb wel achter het stuur gezeten en deze foto laten maken. Een aantal jaren geleden tijdens de herdenking van operatie Amherst bij Assen.

Dresden

Op de door mij genomen foto kun je als je goed kijkt nog zien wat er stuk was in 1965 in Dresden

Army Nurse Corps

Four Nurses in a Jeep

woensdag 19 oktober 2016

Nederland in kleur

'Kleurenfoto's uit 1907 zijn altijd verrassend' - http://nos.nl/l/2138370

De geschiedenis van Groningen

Vandaag kwam ik op internet een heel bijzondere opname tegen van het al lang verdwenen dorpje Oterdem. Het moest wijken voor de industrie van Delfzijl. Deze opname dateert van 1960.

WW2 Colourised pictures

76 years ago today

King George VI and Queen Elizabeth visiting bomb damaged streets in the East End of London on the 18th of October 1940.

In September 1940 Buckingham Palace was also bombed. The Princesses had been moved to Windsor Castle, for their safety. But the King and the Queen remained in London. During the Blitz, the Palace was hit nine times, and again famously, the Queen said: “I'm glad we've been bombed. I feel we can look the East End in the face.” The warmth of the people towards the King and the Queen grew immensely during the war years, with them visiting people in the bombed streets, comforting those in need.

(Colourised by Doug)

maandag 17 oktober 2016

German Soldiers in the Netherlands

inval in nederland 10 mei 1940

German Soldiers in the Netherlands

Fall Gelb: 10 mei 1940 s ochtends om half 4 /4 uur werd ons kleine landje opgeschrikt door de agressieve houding van onze duitse oosterburen,,,foto genomen in rotterdam 10 mei /14 mei,,,duitsers met een 3,7 pak kanon

German soldiers in the Netherlands

meidagen 10-14 mei 1940 rond den haag

zaterdag 15 oktober 2016

Arromanches July 1944

Bunker Museum Den Haag

Het Bunker Museum in Den Haag moet sluiten. Op die locatie komt een hotel. Dit in het kader van de vooruitgang en het donkere verleden moet maar worden vergeten aldus de gemeente Den Haag.