Deel in mijn interesse in de Tweede Wereldoorlog en de verwachting van Jezus wederkomst...

woensdag 5 oktober 2016

Zoeklicht-dag

Op zaterdag 1 oktober 2016 zijn we naar de Zoeklicht-dag in de Basiliek te Veenendaal geweest. Het was een hele gezegende dag vol bemoediging. Duidelijk is dat we leven in de eindtijd, de periode die vooraf gaat aan de opname van de gemeente door Jezus Christus. We mogen uitzien naar dat moment vol verwachting maar we moeten ook oog hebben voor de mensen om ons heen. Wij willen toch graag dat ook zij er bij mogen zijn?

Joke Buis bracht de liederen van Johannes de Heer op een eigentijdse verfrisse manier naar voren. We hebben van haar met haar band genoten.

Tussen de middag hadden we een Meet & Greet met evangelist Feike ter Velde.
Genieten van |Joke Buis die op een verfrissende manier de liederen van Johannes de Heer ten gehore brengt.

De Zoeklicht-dag is begonnen. Met Joke Buis zingen uit de bundel van Johannes de Heer. Welk een vriend is onze Jezus... En Stromen van zegen...

Peter van der Weerd stelt zich eerst even voor. Kan nooit kwaad als je niet alleen spreker bent op de #Zoeklichtdag, maar ook bestuurslid van Het Zoeklicht. Hij spreekt verder over 1 Tessalonicenzen 4:13-18. Een woord van troost voor wie Jezus kennen. Maar 'het doet mij wat als ik denk aan mensen die Hem niet kennen. Zijn wij met ontferming bewogen over hen, of kijken we alleen maar hoopvol in de lucht.'

Jacques Brunt over geloven en leven met toewijding op de Zoeklicht-dag. Bent u een vleermuischristen?

De Maranatha-boodschap is al heel oud. Theo Niemeijer noemt Noach al als prediker over dingen die hij nog niet gezien had, tot redding van zijn gezin. Want... Er komt een dag. Gods Woord heeft Noach in beweging gezet.
Elly luistert aandachtig en geniet van de muziek van Joke Buis

Martin Penning stelt zich op de Zoeklicht-dag voor als de nieuwe hoofdredacteur van Het Zoeklicht.