Deel in mijn interesse in de Tweede Wereldoorlog en de verwachting van Jezus wederkomst...

dinsdag 8 november 2016

TTIP - een stap naar een wereldregering


We hebben onlangs in ons land een referendum gehad over een verdrag tussen de Europese Unie (EU) en Oekraïne. Een meerderheid in ons land stemde tegen dit verdrag, hoewel de meeste stemmers waarschijnlijk niet wisten waarover het ging. Als je maar genoeg emotie in gang kan zetten in ons volksleven, dan win je ook een referendum. Bij TTIP ligt dat misschien toch anders.

Langzaam begint een publiek debat in ons land op gang te komen over het onderwerp TTIP – een afkorting die staat voor Transatlantic Trade Investment Partnership, een handelsovereenkomst tussen Europa en de Verenigde Staten die alle belemmeringen tussen de twee grootmachten moet wegnemen. Zo kan er makkelijker handelsverkeer plaatsvinden, een gelijkschakeling van de wetgeving op investeringen en productie in de breedste zin van het woord, al met al een groei van de welvaart voor beide partijen.
Met de VVD tégen(!) werd vorig jaar al een motie aangenomen in de Tweede Kamer, ingediend door de ChristenUnie, waarin wordt gesteld dat het Nederlandse rechtssysteem en de Nederlandse democratie beschermd en gehandhaafd dienen te blijven als er sprake zou zijn van een geschillenbeslechting. Want het gaat dan om enorme investeringen in Europa door Amerika en andersom, waarmee miljarden zijn gemoeid. En als er geld mee gemoeid is houden weinigen de rug recht.

Een voorbeeld
Een eenvoudig voorbeeld: Er komt een wereldkampioenschap voetbal in een bepaald land. Dat land verdient daar miljoenen aan en de bevolking wordt verteld dat dit heel veel nieuwe werkgelegenheid, dus banen, gaat opleveren. De internationale voetbalbond eist echter dat extra op en rond nieuwe stadions moeten worden gebouwd en dat in en rondom de desbetreffende steden het verkeer moet worden stilgelegd, zodat een makkelijke bereikbaarheid van de stadions door de voetbalinternationals wordt zeker gesteld. De plaatselijke politieke partijen, ja zelfs de landspolitiek heeft meestal niets meer in te brengen. Haar eigen wetten en regels moeten terzijde worden geschoven, de rechterlijke macht wordt het zwijgen opgelegd, want alles wordt van nu af aan bepaald door de machtige voetbalbond.
Dit overgezet naar de grote internationale bedrijven, het grote kapitaal met bankinstellingen en overheden daarin verweven, zal weldra betekenen dat alle vrije en soevereine regeermacht van nationale parlementen totaal wordt onderdrukt en uitgeschakeld. Die grote bedrijven, met hun gespecialiseerde advocaten, weten precies hoe ze met de wet in de hand hun zin kunnen doordrijven. Een systeem dat ooit was bedoeld om arme landen en kleine economieën te stimuleren en te helpen, dreigt via TTIP tot een grootschalige wereldmacht te worden dat regeert óver nationale regeringen en nationale wetgeving heen. De wereldregering komt in zicht!

De economie regeert
Via economische verdragen en economische samenwerking is na de Tweede Wereldoorlog de Europese Unie tot stand gekomen. Eerst via de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) en uitgaande daarvan de Europese Economische Gemeenschap (EEG), die daarna uitmondde in de Europese Unie (EU). Door het vastlopen op tal van terreinen, denk aan het vluchtelingenvraagstuk en de eurocrisis, Griekenland etc. klinkt nu steeds meer de roep om een politieke – in plaats van een uitsluitend economische eenheid van Europa te maken. Die plannen worden in Brussel gesmeed, hoewel er nog veel verzet tegen bestaat – zeker van de zijde van Groot-Brittannië. Maar door steeds weer nieuwe overeenkomsten zoekt en vindt men compromissen. Precies zoals in het Profetisch Woord staat beschreven (Daniël 2:43).
Nu zijn er toenemende spanningen en is er zelfs een referendum op komst over dit Verdrag met de Verenigde Staten (TTIP). Daarbij moet ook Canada worden genoemd. De spits van de kritiek is dat het grote kapitaal, via de grote multinationale ondernemingen, onze vrijheid steeds meer zal beteugelen, onze democratie zal ondermijnen, onze wetgeving terzijde zal schuiven en een sociale samenleving, waarin ook oog is voor de zwakken, wordt opgedoekt. Want de macht van de Multinationals groeit, op alle terreinen. Geld is de spil waarom alles draait. Onze hele zorgstelsel is opgeofferd aan de vrije markt. De regeringen die dit op poten hebben gezet, beloofden ons daling van de zorgkosten, maar de stijging is alleen maar doorgegaan, jaar in jaar uit. De zorgverzekeraars, al of niet in samenwerking met medische specialisten en ziekenhuizen bepalen óf en wélke medicijnen een patiënt kan krijgen.
Onze Spoorwegen en onze Posterijen zijn in handen gekomen van de commercie. Het is er niet beter op geworden, dat weet iedereen.

Monsanto’s macht
Een ander sprekend voorbeeld is het wereldwijde Amerikaanse bedrijf Monsanto, dat allerlei hoogst omstreden landbouwvergif heeft ontwikkeld en produceert – zoals het bij ons verboden onkruid-gif Roundup – en zich nu vooral toelegt op het verkrijgen van een wereldmonopolie op zaden, met name voor de voedselgewassen. Het belangrijkste probleem is dat men in Amerika gen-technologie en kankerverwekkende groeihormonen mag toepassen. Dat is in Europa bij wet verboden. Omdat tv-stations – namelijk Fox-News van Rupert Murdoch – grote reclame-inkomsten van Monsanto binnenkrijgen, werd een onderzoeksteam van journalisten belemmerd en verhinderd om de dreigende gevaren voor ons voedsel bekend te maken.
Ook werd de zoetstof Aspartaam na uitvinding bij een ander bedrijf, namelijk dat van de Amerikaanse ex-defensieminister Donald Rumsfeld, opgekocht en werd Aspartaam op de markt gebracht. In Europa is het product inmiddels zeer omstreden, maar wordt nog wel o.a. in een aantal frisdranken aangetroffen.
Omdat het zaad voor de voedselverbouwing steeds meer in handen komt van Monsanto, wordt onze hele voedselvoorziening afhankelijk van één groot bedrijf, dat gevestigd is in Amerika, maar inmiddels ook neergestreken in Europa. De vraag doet zich voor hoe afhankelijk wij, onze regering, ons parlement en onze boeren zijn geworden van een machtig concern dat alles heeft opgekocht om de wereldvoedselvoorziening te manipuleren. Zij kunnen eisen stellen aan de landbouw en aan nationale regeringen, zonder dat een eigen keuze kan worden gemaakt.

De alarmbel
Bij de besprekingen van Europa en Amerika over het TTIP-verdrag zijn dit enkele punten, maar er zijn er veel meer die spelen tussen de twee partijen. Zoals ons regeringen in Europa en Amerika steeds meer afhankelijk zijn geworden van de grote financiële instellingen, dreigen er andere machtige demonen in de wereld van het grote kapitaal onze democratische idealen en vrijheden te wurgen. Deskundigen verzekeren ons dat een nieuwe wereldwijde financiële crisis, die we net achter de rug hebben, zich weer zal gaan voordoen. Er is niets veranderd in het internationale bancaire systeem.
Logisch dat er allerlei samenzweringstheorieën worden ontwikkeld, dikke boeken worden geschreven en films worden gemaakt over deze fenomenen. Zo was er op 25 mei 2013 een grote demonstratie tegen Monsanto in Amsterdam naar aanleiding van de film Bitter Seeds. Boeren in India zouden op grote schaal zelfmoord plegen omdat ze financieel afhankelijk zijn geworden van Monsanto, dat ook hun inkomen zou reguleren tot een uiterst minimum. Dat is niet helemaal waar gebleken, maar wel een mogelijk toekomstig scenario.
Er is wel een ontwikkeling te zien die velen echter ontgaat: we zijn op weg naar één wereldregering, waarin onzichtbare technocraten, vooral in de economie, de dienst uitmaken. De demonische geest van de antichrist is meer werkzaam dan ooit te voren. Juist zoals staat geschreven. Het Profetische Woord is zeer vast. De krachten achter TTIP zijn de marionetten die aan de touwtjes van demonische krachten werkzaam zijn. Vandaar dat de alarmbel moet worden geluid… vooral door de kerk!

Feike ter Velde