Deel in mijn interesse in de Tweede Wereldoorlog en de verwachting van Jezus wederkomst...

dinsdag 20 december 2016

KERSTMIS ONDER VUUR: ISLAM PLEEGT AANSLAG OP KERSTMARKT IN BERLIJN

Om maar eens met de woorden van Wilders te beginnen: 'ZE HATEN ONS'
Laten we ons dat goed realiseren als we het hebben over vluchtelingen uit de landen waar de Islam regeert.
Gisteravond is de kerstmarkt in Berlijn het doelwit geweest van de wereldwijde Jihad die de moslimwereld voert tegen het westen. Een asielzoeker uit Pakistan, een asielzoeker die gebruik heeft gemaakt van de ruimhartige uitnodiging van Angela Merkel: 'kom maar naar Duitsland hoor' heeft op grove wijze misbruik gemaakt van de Duitse gastvrijheid. Hij heeft een Poolse vrachtwagenchauffeur vermoord om vervolgens met zijn voertuig in blinde haat een kerstmarkt op de Kurfürstendam in Berlijn in volle vaart op te rijden. Vlak bij nota bene het symbool van het duistere verleden van Duitsland: de Gedächtniskirche komt er een einde aan de moorddadige rit van deze haatgevulde moslim. 12 doden en meer dan 50 gewonden.


Een aanslag op een essentieel onderdeel van de Duitse samenleving: de Weihnachtsmarkt. Een aanslag op onze manier van leven. En wederom, net als bij eerdere aanslagen in Duitsland door moslim-extremisten, zwijgt de Duitse bondspremier Angela Merkel in eerste instantie opnieuw in alle talen. Wellicht vol schaamte over haar ruimhartig beleid ten opzichte van de gigantische vluchtelingenstroom uit de moslim-wereld, tegen alle waarschuwingen in. Met volgend jaar verkiezingen in Duitsland in het vooruitzicht lijken haar dagen geteld. De Alternatieve Für Deutschland (AFD), die felle kritiek heeft op het vluchtelingenbeleid, zal zeker een grote opmars maken in de Duitse politiek.
Maar ook in heel Europa lijkt de wind uit een andere hoek te waaien. Burgers voelen zich niet meer beschermd door de overheden, die hopeloos verdeeld en krachteloos zijn. De roep om een sterke leider klinkt steeds luider. In Amerika hebben we gezien dat de burgers zich hebben gekeerd tegen het politieke establisment, waardoor Trump nu president wordt. In Nederland zullen we zien dat bij de verkiezingen in Maart 2017 Wilders heel veel zetels gaat krijgen, zeker als in het vroege voorjaar van komend jaar nog zo'n aanslag plaats vindt. De Europese Unie staat op het punt uiteen te vallen nu de Brexit er aan zit te komen.


In deze tijd, normaliter van bezinning, rust en vrede, heeft de fascistische Islam wederom hard toegeslagen. Het is al eens eerder door mij opgemerkt dat we leven in een kanteljaar. We leven in de eindtijd, de tijd voorafgaand aan de wederkomst van Christus. Ik sla de bijbel er maar weer eens op na, want daarin staat enkel en alleen de waarheid. De woorden van onze Heer, de liefdevolle God en Vader en Zijn Zoon Jezus Christus. Een duidelijke waarschuwing dat in het laatste der dagen de liefde van de meesten zal verkillen en dat de problemen in de wereld zullen toenemen.


Luc. 21:25,26 En er zullen tekenen zijn aan zon en maan en sterren, en op de aarde radeloze angst onder de volken vanwege het bulderen van zee en branding, terwijl de mensen bezwijmen van vrees en angst voor de dingen, die over de wereld komen. Want de machten der hemelen zullen wankelen.


Het heeft me enorm geschokt wat er is gebeurd in het hart van de mooie stad Berlijn, waar juist een brug is geslagen tussen de vreselijke geschiedenis van het verleden en een hoopvolle toekomst. De harde realiteit is dat de vrede op aarde ver weg is. Maar ook daar heeft onze Heer voor gewaarschuwd. Vrede op aarde komt pas als Jezus zijn regering vestigt op aarde.


Mijn gedachten gaan uit naar de slachtoffers, familie en nabestaanden en het Duitse volk na deze vreselijke aanslag. Het is tijd voor bezinning en gebed.


Geen woorden voor deze vreselijke aanslag. We zijn in oorlog met de Islam. Na alle aanslagen in Frankrijk en Duitsland dit jaar moet dat toch wel aan een ieder duidelijk zijn. Het beste is vanaf nu alle asielzoekers preventief vasthouden totdat hun onschuld en goede bedoelingen blijkt. Pas dan kunnen zulke mensen hartelijk worden ontvangen en dan hoeven die ook niet meer jarenlang in onzekerheid te verkeren omtrent hun status wat mij betreft.