Deel in mijn interesse in de Tweede Wereldoorlog en de verwachting van Jezus wederkomst...

maandag 30 januari 2017

Het inreisverbod van Trump

Het inreisverbod dat president Trump burgers van zeven islamitische landen heeft opgelegd, heeft tot veel woede en onduidelijkheid geleid. Wat is er nu bekend, wat zijn de reacties en wat zijn de gevolgen?
Het inreisverbod geldt voor burgers uit zeven islamitische landen.
Trump bepaalde vrijdag dat mensen uit Irak, Iran, Jemen, Libië, Somalië, Soedan en Syrië de komende maanden niet welkom zijn in de Verenigde Staten. Voor vluchtelingen geldt zelfs een algeheel verbod van 120 dagen.
Een federale rechter in de staat New York oordeelde vervolgens dat personen die in de VS zijn geland en een geldig visum hebben, moeten worden toegelaten. Het gaat echter wel om een tijdelijk noodverblijf. Gedurende een week mogen mensen die met een geldig visum op Amerikaans grondgebied zijn niet worden vast- of uitgezet.
Trump zegt met dit besluit terroristen buiten de deur te willen houden.
Met het besluit wil de nieuwe president naar eigen zeggen voorkomen dat radicale moslims de VS binnenkomen. Maar de keuze van deze zeven landen lijkt arbitrair, stellen critici: geen enkele terrorist die de afgelopen tientallen jaren in de VS toesloeg, kwam uit een een van deze landen.
Landen waar dit wel voor geldt, zoals Saudi-Arabië, Libanon of Egypte, staan niet op de lijst. Critici merken op dat bedrijven van Trump in deze landen zaken doen. Dit geldt niet voor de zeven landen op de lijst. Trump zelf stelt dat het decreet niet tegen moslims in het algemeen is gericht.
Critici stellen dat de 'ban' juist Islamitische Staat in de kaart speelt. Met dit standpunt bevestigt de VS haar reputatie als land dat zich niet tegen terroristen, maar tegen de islam keert.
Het decreet druist mogelijk in tegen de grondwet.
Volgens BBC legde de VS in een ver verleden ook een inreisverbod op aan inwoners uit bepaalde gebieden. Maar in 1965 werd de Immigration and Nationality Act aangenomen door het congres. Deze wet stelt dat niemand die een visum aanvraagt op basis van "ras, sekse, nationaliteit, geboorteplaats of woonplaats" mag worden afgewezen.
Het verbieden van het toelaten van Syriërs omdat ze Syriërs zijn, kan dus bij de rechtbank worden aangevochten. Aanhangers van Trump stellen echter dat na de aanslagen op 11 september het beschermen van de nationale veiligheid hoog op de agenda staat, en hardere maatregelen zou rechtvaardigen. Dit zou weer in overeenstemming zijn met een wet uit 1952, die het toestaat burgers van landen die "schadelijk" zijn voor de VS te weigeren.
President Carter schoof de wet uit 1965 ook opzij toen in 1980 Amerikanen werden gegijzeld in de ambassade in Teheran.
De maatregel heeft tot grote onduidelijkheid geleid.
Op veel luchthavens ontstond vanaf vrijdag verwarring bij medewerkers van de immigratiedienst. Velen van hen waren niet van tevoren op de hoogte gesteld van de nieuwe maatregel. Bovendien ontstond er veel onduidelijkheid over de interpretatie van bepaalde regels. Het was lange tijd niet helder of bezitters van een 'green card’, een permanente verblijfsvergunning voor de VS, onder de regeling vielen of niet.
Ook was niet duidelijk wat de regeling was voor mensen die onder de groep vallen en die in het vliegtuig zaten toen Trump zijn decreet ondertekende. Velen van hen werden aangehouden bij aankomst.
Op veel vliegvelden over de hele wereld mochten moslims uit de zeven landen opeens niet meer instappen.
KLM weigerde zowel zaterdag als zondag op Schiphol reizigers die de VS als bestemming hadden. Zaterdag ging het om zeven reizigers; zondag wilde de KLM niet zeggen om hoeveel mensen het ging.
Dat soort taferelen deden zich op veel luchthavens voor. Airbnb biedt iedereen die door het inreisverbod dat president Trump van de Verenigde Staten vrijdag instelde het land niet in komt gratis overnachtingen.
Luchtvaartmaatschappijen die moedwillig passagiers meenemen waarvan ze weten dat die het land van aankomst niet in mogen, kunnen boetes van zeker vele duizenden euro's krijgen, meldt pilotenbond VNV aan De Telegraaf.

Het decreet heeft tot grote woede en kritiek geleid.
De nieuwe maatregel heeft in talloze grote steden tot grote protesten tegen Trump geleid. Bij vliegvelden in onder meer New York, Los Angeles, Chicago, Seattle, San Francisco en Boston stonden vele honderden mensen te protesteren. Veel Democratische politici spraken schande van de 'on-Amerikaanse’ maatregel. Volgens veel critici schendt Trump met zijn decreet diverse mensen- en vluchtelingenverdragen.
De Republikeinen hielden zich opvallend stil in de chaos rond het nieuwe decreet. Pas zondagavond (Nederlandse tijd) namen Republikeinse senatoren John McCain en Lindsey Graham in een verklaring stelling tegen Trump. Zij noemen de maatregel "een zelf toegebrachte wond in de strijd tegen terrorisme".
Ook procureurs-generaal uit zestien Amerikaanse staten hebben zondag geprotesteerd tegen het decreet van Trump. Tot de ondertekenaars behoren de procureurs van belangrijke staten als Californië, New York en Pennsylvania.
Veel prominente zakenlieden spraken zich uit tegen het decreet.
Apple-topman Tim Cook sprak zich in een interne mail ook afkeurend uit over Trumps decreet. "Apple zou niet bestaan zonder immigratie,", schrijft Cook, "laat staan floreren en innoveren zoals we al jaren doen. Dit is geen beleidsmaatregel die wij steunen." Steve Jobs, medeoprichter van Apple, was de zoon van een Syrische immigrant.
Tesla- en SpaceX-CEO Elon Musk, geboren Zuid-Afrikaan, liet ook van zich horen op Twitter.
Reed Hastings, CEO van Netflix, liet weten het decreet "on-Amerikaans" te vinden en Google zei in een verklaring bezorgd te zijn over de impact van het decreet op het vermogen van het bedrijf om buitenlandse werknemers naar de VS te halen. De oprichter en CEO van Facebook, Mark Zuckerberg, liet vrijdag al weten zich grote zorgen te maken over Trumps decreet.
Het is onduidelijk of er ook Nederlanders door het nieuwe inreisverbod worden getroffen.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken laat zondag weten dat een tweede nationaliteit sinds 2014 niet meer wordt geregistreerd. Als iemand die geboren is in een ander land is genaturaliseerd tot Nederlander, is dat de enige afkomst die in zijn of haar paspoort staat. Wanneer Nederlanders echter voor een reis naar de VS een visum of een ESTA-formulier moeten aanvragen, wordt de vraag over de tweede nationaliteit wel gesteld.
Het ministerie van Buitenlandse Zaken meldt zondagavond dat zich nog geen Nederlanders hebben gemeld die problemen hebben ondervonden. Voor Nederlanders met een dubbele nationaliteit die zich in de VS bevinden, lijkt de maatregelen geen effect te hebben.
Nederland en Duitsland hebben opheldering gevraagd over de nieuwe regel.
Nederland en Duitsland laten hun ambassades in Washington onderzoek doen. Ze hebben daartoe bij hun Amerikaanse gesprekspartners aangedrongen op uitleg en verduidelijking.
In de verklaring zeggen de ministers dat beide landen zich met veel inzet inzetten in de strijd tegen het terrorisme. "In Europa is het niet ons beleid om mensen vanwege hun afkomst of religie te stigmatiseren. Bovendien is de bescherming van vluchtelingen, zoals vastgelegd in het Vluchtelingenverdrag, een internationaalrechtelijke plicht die niet in twijfel getrokken mag worden."


Het Witte Huis zelf stelt dat alles op rolletjes loopt.
Een woordvoerder van het Witte Huis liet zaterdag in een verklaring weten dat "grote chaos" door het nieuwe decreet is uitgebleven. Vice-president Mike Pence, die zich eind 2015 nog fel had uitgesproken tegen een ban op moslims, gaf de afgelopen twee dagen geen commentaar.
President Trump lijkt niet onder de indruk van alle woede en kritiek. Hij organiseerde volgens Amerikaanse media zondag in de bioscoop van het Witte Huis een vertoning van de animatiefilm Finding Dory.
WASHINGTON (ANP) - Na een dag vol protesten heeft president Donald Trump zondag zijn decreet om reizigers uit zeven landen te weren verdedigd. In een verklaring op Facebook schrijft hij dat zijn beleid gelijk is aan dat van president Obama in 2011, toen die de visa voor vluchtelingen uit Irak voor zes maanden stopte.
,,De zeven landen in kwestie werden eerder door de administratie van Obama geïdentificeerd als bron van terrorisme. Om nog eens duidelijk te maken, dit is geen moslimverbod, zoals de media valselijk berichten'', aldus Trump. ,,Dit gaat niet over religie, maar over terrorisme en over hoe we ons land veilig houden.''
Trump herhaalde zijn belofte dat de VS weer aan alle landen visa verstrekt als er over negentig dagen een nieuw veiligheidsbeleid is ingevoerd. Reince Priebus, de stafchef van het Witte Huis zei zondag dat de beperkingen niet gelden voor inwoners uit die landen met een verblijfsvergunning, een green card.

zondag 29 januari 2017

Sinds afgelopen week leven we in een andere wereld

Ik heb serieus het gevoel in een andere wereld te zijn terechtgekomen sinds afgelopen week. Het begon al met de inauguratie van de nieuwe Amerikaanse president Trump vorige week vrijdag. Vanaf die dag is er een stroom van maatregelen uitgestort over de natie, alles er op gericht om de bewegingsvrijheid van de burgers en de berichtgeving door de media in te perken. Dit terwijl het internet (YouTube en Twitter) ineens vergeven worden door video's van Trump in het Witte Huis, Trump die aktes signeert met maatregelen, Trump in de nieuwe Airforce One. Twitterberichten met kritiek van de president op iedereen die iets aan te merken heeft op zijn beleid. Het angstige gevoel bekruipt mij dat er in Amerika een dictator aan het roer is gekomen. Niet langer is Amerika met deze president voor mij de vertegenwoordiger van de vrije wereld, die 72 jaar geleden Europa heeft bevrijd van de nazi-tirannie. Er is een president aan het bewind gekomen die zelfzuchtig is, gericht op eigen eer en roem, constant de aandacht op zich wil vestigen, alles en iedereen haat die iets tegen hem heeft. Haat tegen zijn voorganger Obama die 'zwart was en een slappe president'. Op de beelden die ik afgelopen week van hem heb gezien, laat hij zich omringen door ernstig kijkende heren in dikke donkerblauwe costums. Is het je al opgevallen dat ook de president grimmig kijkt? Als een echte dictator is er geen spoor meer te bekennen van de jovialiteit die zijn voorganger Obama regelmatig ten toon spreidde. De ontspanning is totaal verdwenen. Trump en zijn companen zijn hardliners. Heeft hij die om zich heen verzameld om een nieuwe oorlog te gaan voeren?
Feit is dat de spanning in de wereld in de afgelopen week enorm is toegenomen. Niet alleen spanning met Trump als president, maar ook landen onderling ruzieën, zoals Griekenland en Turkije, nu Griekenland weigert acht gevluchte coupplegers uit te leveren omdat zij in Turkije geen eerlijk proces zullen krijgen en de doodstraf zullen krijgen. Ineens mogen reizigers uit moslimlanden Amerika niet meer in, ondanks dat ze een visum hebben.
Op vliegvelden overal over de wereld zitten mensen in de problemen omdat ze niet meer door de douane komen om door te reizen naar Amerika. Vergeten wordt dat het gevaar niet alleen uit Islamitische landen komt, maar ook in Amerika zelf, waar radeloze burgers wonen die gemakkelijk kunnen beschikken over een vuurwapen. Een volgens de republikeinse partij voorrecht van iedere Amerikaan. Maar het waren juist mensen die al jaren in de Verenigde Staten woonden, die de enorme aanslagen op 11 september 2001 pleegden. Daar heeft Trump het niet over.
Steeds meer bereid de wereld zich voor op een nieuwe wereldoorlog. Dit wordt ook in de bijbel voorzegt. Totdat Jezus Christus, de Zoon van God, terug komt op deze aarde zal er geen vrede meer zijn. Er is een oplopende spanning. Niet alleen volkeren, maar ook mensen onderling kunnen geen vrede meer met elkaar houden. We horen de voetstappen van de naderende Heiland klinken. Sinds Israël als staat bestaat sedert 1948 en de Joden die verspreid waren over de wereld, terugkeren naar hun thuisland (voorspeld in de profetieën Joël, Jesaja, Jeremia) lijkt God haast te maken met het uitwerken van Zijn plan met deze wereld. De opname van de gemeente van Christus is aanstaande. Zullen jij en ik daarbij zijn? Nu is het nog tijd om je leven aan de Heer te geven. Nog leven we in de genadetijd. Spoedig is het te laat. Het gaat nu ontroerend hard.

vrijdag 27 januari 2017

Gorbatsjov: "De wereld staat aan de rand van een oorlog"

Volgens Mikhail Gorbatsjov, de voormalige Russische leider, lijkt de wereld zich voor te bereiden op een oorlog. Dat schrijft hij in een opiniestuk voor het Amerikaanse tijdschrift Time.
"Geen enkel probleem is zo urgent als de militarisering van onze politiek en de nieuwe wapenwedloop. Het stoppen en omkeren van deze rampzalige wedloop moet onze hoogste prioriteit krijgen," aldus Gorbatsjov.
Gorbatjsov merkt dat de NAVO en Rusland hun wapenarsenaal dichter bij elkaar lijken te brengen. Hij is bezorgd om de 'oorlogstaal' die politici over de hele wereld hanteren: "Zelfs commentatoren en televisiepersoonlijkheden dragen hun steentje bij in dit oorlogszuchtige koor."
De Nobelprijswinnaar van de Vrede in 1990 roept Trump en Poetin nog op om de vrees die bij veel mensen leeft, weg te nemen: "Zij zijn de presidenten van twee naties die meer dan 90 % van het nucleaire arsenaal van de wereld in handen hebben: zij dragen dan ook een bijzondere verantwoordelijkheid."

Vandaag is het 72 jaar geleden dat Auschwitz werd bevrijd

Hongaarse Joden, kort na aankomst in Auschwitz, mei 1944
Op 27 januari 1945 wordt vernietigingskamp Auschwitz bevrijd door het Russische Rode Leger. Het in het zuidwesten van Polen gelegen kamp is dan bijna leeg.
In de zomer van 1940 hebben de nazi’s aan de rand van het Poolse stadje Oświęcim een concentratiekamp ingericht om Poolse tegenstanders van het nazi-regime gevangen te zetten. Het kamp wordt Auschwitz genoemd omdat de oude Duitse naam van Oświęcim was.

Naar Auschwitz worden gedurende de Tweede Wereldoorlog in totaal ruim anderhalf miljoen mensen, voor het overgrote deel Joden, gedeporteerd. Zo’n 1,1 miljoen van hen wordt direct na aankomst vergast of doodgeschoten. Daarnaast komen er ruim 200.000 mensen om door ziekten of honger.
Eind 1944, als het Rode Leger oprukt en Auschwitz nadert, beginnen de nazi’s met het vernietigen van bewijsmateriaal. De administratie wordt vernietigd en in oktober worden de gaskamers op bevel van Heinrich Himmler, de architect van de Holocaust, buiten gebruik gesteld. Daarna begint de systematische opheffing van het kamp.


Dodenmarsen

Als duidelijk is dat de Russen in de buurt zijn, dwingen de nazi’s zo’n zestigduizend overgebleven gevangenen om met hen richting Duitsland te lopen. Tijdens deze zogenaamde dodenmarsen komen nog eens duizenden gevangenen om het leven. Wie niet de kracht heeft om verder te lopen of probeert te vluchten, wordt ter plekke doodgeschoten.
Op 27 januari 1945 wordt het kamp bevrijd. De Russen treffen in Auschwitz nog ongeveer 8000 gevangenen aan. De meesten zijn doodziek. De paar overgebleven bewakers worden nog diezelfde dag door de Russen gedood.


Kampcomplex

Soms wordt gedacht dat Auschwitz één kamp was. In werkelijkheid was het een kampcomplex dat bestond uit drie hoofdkampen – Auschwitz I, Auschwitz-Birkenau (ook wel Auschwitz II genoemd) en Auschwitz-Monowitz (Auschwitz III). Daarnaast waren er nog negenendertig satellietwerkkampen.
De naam Auschwitz is symbolisch geworden voor de vernietigings- en concentratiekampen van de nazi’s.

De Nederlandse Joden in Asuchwitz


Transport van Joden
Transport van Joden
Tijdens de Tweede Wereldoorlog worden door de nazi’s in totaal zes miljoen Europese Joden vermoord. Van de ongeveer 140.000 Joden die in Nederland wonen worden er zeker 102.000 vermoord. Het allerhoogste percentage in West-Europa.

In Nederland overleeft 75 procent van de Joden de oorlog niet. Veel meer dan in Frankrijk, waar 25 procent van de 320.000 Joden de Tweede Wereldoorlog niet overleeft. Ook België heeft een lager slachtofferpersentage. Daar overleeft 40 procent van de 66.000 Joden de oorlog niet.
Over de vraag waarom uit Nederland procentueel gezien zoveel meer Joden zijn weggevoerd en omgebracht wordt nog altijd druk gediscussieerd. Twee onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam (UvA) stelden enkele jaren geleden dat dit waarschijnlijk komt doordat de bezetter zich in Nederland minder gewelddadig opstelde.
Omdat de Duitsers zich in België gewelddadiger opstelden, zouden Joden daar veel sneller de illegaliteit zijn ingevlucht. In Nederland was de bezetter milder, waardoor Joden lange tijd de neiging zouden hebben gehad, gebruik te maken van legale, schijnbare ontsnappingsmogelijkheden die de bezetter leek te bieden. In België ontstonden daarnaast eerder dan in Nederland onderduik- en ontsnappingsmogelijkheden door een snellere opkomst van het georganiseerd verzet.

Holocaust Memorial Day

Kofi Annan, toenmalig secretaris-generaal van de Verenigde Naties, riep ’27 januari’ in 2005 uit tot een internationale herdenkingsdag: Holocaust Memorial Day. Op deze dag worden de Holocaust en de bevrijding van Auschwitz wereldwijd herdacht.The new US president Trump is a dictator


woensdag 25 januari 2017

Samen gezellig naar de film AlliedSamen gezellig naar de film Allied

Trump begint met uitrollen plannen voor muur Mexico'

De Amerikaanse president Donald Trump zal naar verwachting woensdag zijn plannen uitrollen voor een strengere grenscontrole en de bouw van een muur langs de grens met Mexico.
Bronnen binnen de regering van Trump melden aan AP dat de president ook andere maatregelen op het gebied van immigratie bekend zal maken.
Volgens NBC News tekent Trump woensdag een decreet dat de bouw van de muur op de grens tussen de Verenigde Staten en Mexico mogelijk maakt.
Wat de plannen verder concreet inhouden is nog niet bekend.
Trump kondigde zelf op Twitter aan dat woensdag een grote dag wordt. "Grote dag morgen voor de nationale veiligheid. Naast veel andere dingen, zullen we ook de muur gaan bouwen!"

Mexico

Maandag werd bekend dat de Mexicaanse president Enrique Peña Nieto 31 januari op bezoek gaat bij Trump.
Mexicaanse media meldden dat voorafgaand aan dat bezoek de ministers van Buitenlandse Zaken en van Financiën woensdag en donderdag een bezoek aan Washington brengen. Dat valt dus samen met de mogelijke bekendmaking van Trumps plannen voor de bouw van de grensmuur.
Het wordt de eerste keer dat Peña Nieto Trump als president ontmoet. De omstreden Republikein heeft Mexicanen en Mexico in zijn campagne herhaaldelijk geschoffeerd. Trump heeft altijd gezegd dat Mexico voor de kosten van de muur moet opdraaien.
Hij wil als protectionist ook hoge invoerrechten op bepaalde producten uit Mexico en wil daarom van het Noord-Amerikaanse Vrijhandelsakkoord (NAFTA) af.

zaterdag 21 januari 2017

Pyscholoog bestudeert ‘The Mind of Donald Trump': ‘Zijn moreel kompas? Dat hééft hij niet.’

Drie maanden lang bracht Dan P. McAdams, professor in de psychologie, bekend van een boek over de psyche van George W. Bush, hele dagen door met alles over Trump om Trumps persoonlijkheid in kaart, wroetend in biografieën, Trumps eigen boeken en uitspraken. Hij ontdekte dat er niets meer is dan wat je iedere dag ziet. “‘What you see, is what you get.’ Op Twitter voert hij constant een show op. Hij is een aandachtszoeker en een empathieloze krijger, die kickt op winnen om te winnen.’

‘Hij heeft geen ethisch besef. Als vastgoedmagnaat stal hij van duizenden kleine toeleveranciers, door hen maar een stuk of soms zelfs niks te betalen voor hun diensten. Hij beet hen toe dat ze maar moesten procederen. Vele kmo’s deden dat niet, omdat ze zich anders blauw betaalden aan gerechtskosten.’
‘Als agressieve, weinig empathische narcist zal hij wellicht grote risico’s nemen, in de jacht op een nalatenschap, en zal hij zelden zijn opinies in vraag stellen. Als wispelturige durfal zal hij wellicht geen twee keer nadenken over de ‘collateral damage’ van zijn beslissingen.’


vrijdag 20 januari 2017

Today I am glad we were liberated by the Canadians in 1945

Vandaag bedenk ik maar dat ik blij ben dat we in 1945 bevrijd zijn door de Canadezen...
Today I am glad we were liberated by the Canadians in 1945.

zondag 15 januari 2017

Schokkend nieuws: de nieuwe voorzitter Vrienden van het Airborne Museum plotseling overleden

ROZENDAAL - Alex Koning uit Rozendaal overleed dinsdag 10 januari. Zijn dood heeft een schok teweeggebracht in het dorp. 'Een markante, charismatische en vriendelijke man. Een verlies voor het dorp.' In deze en soortgelijke bewoordingen reageren tal van betrokkenen in Rozendaal.
Hoewel de fractievoorzitter van Belangengemeenschap Rozendaal (BGR) al enige tijd tobde met zijn gezondheid, stierf hij toch nog onverwacht. Hij werd 62 jaar.

Alex Koning was sinds maart 2006 actief voor de grootste partij in het kasteeldorp. In 2014 werd hij fractievoorzitter. Omdat hij als enige al toe was aan zijn derde periode, gold hij als de nestor van de raad.

Burgemeester Jan Hendrik Klein Molekamp sprak drie dagen voor Konings dood nog met hem. Hij prijst zijn levenslust. „Alex bleef knokken voor de winst. Zijn energie kende geen grenzen, hoewel hij al lange tijd hinder ondervond van zijn ziekte. Alex keek naar wat wel kon en kwam elke keer weer met een nieuwe activiteit. Daar hebben we in Rozendaal met ons allen enorm van geprofiteerd."
Alex Koning was ook lid van de rotary en liep jaarlijks nadrukkelijk warm voor de Airborneherdenkingen in Oosterbeek. In zijn jeep reed hij graag rond met oorlogsveteranen of met dames die door moesten gaan voor The Star Sisters of The Andrews Sisters. „Alex heeft een grote rol gespeeld bij ons Thank You Mister Veteran-evenement in 2014”, zegt Roger Beets van de Airborne Wandeltocht. „Alex hield van organiseren, mocht graag overal bij zijn en had een enorm netwerk.”
De afgelopen dagen kon afscheid worden genomen van Alex Koning. Vrijdag wordt hij in besloten kring gecremeerd. Hij laat twee zoons en een echtgenote na.

Wat komt er over de wereld?

Vandaag een artikel van Jan van Barneveld over de indrukwekkende gebeurtenissen die ons te wachten staan in de komende weken. Vandaag en morgen komen 70 landen bij elkaar om tot een veroordeling van Israël te komen dat zal worden vastgelegd in een VN-resolutie op 17 januari 2017. In Joël 3 lees ik dat God de volken zal berechten omdat ze zich hebben gekeerd tegen de Almachtige en Zijn geliefde Israël. Dan nu eerst maar het woord aan Jan van Barneveld.

We gaan een paar heel spannende weken tegemoet. Er worden gevaarlijke acties gepland, nieuwe anti-Israël resoluties opgesteld en Israël onder zware druk gezet.
De wereldvrede wordt in groot gevaar gebracht. In dit artikel worden een paar van die angstig-spannende zaken beschreven.

Ik noem ze kort. Haalt de gekozen president van de VS, Trump, de 20e januari, de dag van zijn inauguratie (1)? Zeventig landen komen de 15e januari naar Parijs. Welke gemene anti-Israël plannen zullen daar worden uitgebroed (2)? Werken de EU en Obama aan een oorlog met Rusland (3)? Verschillende rustige en maar ook wilde actiegroepen bereiden demonstraties voor op de dag van de inauguratie van Donald Trump (4). Waarom al die commotie, weerstand gemenigheden tegen Donald Trump? Wat is er geestelijk aan de hand (5)?

Het is opvallend te zien hoe alles uit de kast wordt gehaald om Donald Trump van het presidentschap van de machtigste natie van de wereld af te houden. Het begon al tijdens de verkiezingscampagnes toen de grote media zich fel tegen Trump keerden. Het was zelfs zo dat een van de grote Amerikaanse dagbladen later excuses maakte, omdat ze geen eerlijk, evenwichtig nieuws hadden gebracht. Na een bijzonder spannende verkiezing en de overwinning van Trump werd het wapen van hertelling in stelling gebracht. Weer was Trump overwinnaar. Inmiddels overspoelt Obama de VS met besluiten, wetten en regels die het Trump als president moeilijk zouden kunnen maken. Tegelijk werd de ‘vijand’ Rusland ten tonele gebracht. Rusland zou e-mails van de campagneleider van Hillary Clinton, John Podesta, en van de Democratische partij gehackt hebben om daarmee Trump te bevoordelen. Julian Assange, de oprichter van Wikkileaks, vindt die beschuldiging onzin, omdat een 14-jarig kind het gedaan kon hebben (dat hacken) en hij ontkende dat het Rusland was. In de internationale politiek schijnt iedereen iedereen te hacken. Daarna ging de ‘eindstrijd’ tegen Trump verder. Obama werkte eraan mee en maakte het mogelijk dat de VN Veiligheidsraad de inmiddels beruchte resolutie 2334 goedkeurde. Nu heeft de VN in 2016 zeker 24 anti-Israël resoluties goedgekeurd. Het ontbreken van een Amerikaans veto heeft 2334 mogelijk gemaakt. Men vermoedt dat Obama nog een anti-Israël resolutie voor de VN in petto heeft. Waarschijnlijk na de 15e januari tijdens de volgende ‘Vredesconferentie’ in Parijs. Dan zal de inmiddels beruchte “Tweestatenoplossing” weer eens uit kast gehaald worden.
Soms vraag je je af of Trump de 20e januari haalt. Er is ongelooflijk veel tegenstand. Momenteel bereiden verschillende actiegroepen in de VS acties voor tijdens de inauguratie van de nieuwe president. Alles, maar dan ook alles, wordt gedaan om hem uit het Witte Huis te houden. Zelfs de mogelijkheid dat Obama de noodtoestand uitroept waardoor hij voorlopig aan de macht kan blijven. Waarom eigenlijk die ongewone weerstand tegen Trump?

Trump heeft tijdens de verkiezingscampagne verschillende toezeggingen aan Israël gedaan. De Amerikaanse Ambassade gaat van Tel Aviv naar de Israëlische hoofdstad Jeruzalem. Verschillende presidenten hebben dat beloofd, maar hun beloftes weggeschoven. Het ziet ernaar uit dat Trump die belofte wel zal houden. Tot woede van velen in de Islamitische Arabische wereld. Mahmoed Abbas van de Palestijnse Autoriteit dreigde al met veel bloedvergieten. In een ‘open brief’ aan Trump heeft deze terroristenleider Trump gewaarschuwd. Andere Arabische leiders vrezen voor oorlog. Er is meer. Israël gaat rustig door met bouwen in gebied C, waar veel Joods-Israëlische mensen wonen. Er wordt in Israël serieus gesproken over annexatie. Er staan veel belangrijke beslissingen wat betreft de door de Palestijnse Autoriteit geclaimde gebieden (in feite claimen ze heel Israël) en Jeruzalem. Orthodoxe Joden van bijvoorbeeld het Tempelinstituut hopen dat in 2017 een begin gemaakt kan worden met de herbouw van de Joodse Tempel.

Toen de Babylonische ballingschap van de Joden de profetisch vastgestelde tijd van 70 jaar naderde was Perzië de wereldmacht.
Perzië had het wereldrijk van de Babyloniërs overgenomen. Koning Cyrus (559-529 V.Chr.), hij wordt Kores in de Bijbel genoemd, nam in het eerste jaar van zijn regering een paar belangrijke besluiten. Hij maakte in het hele rijk bekend dat “de HERE, de God van de hemel… heeft mij opgedragen voor Hem een huis te bouwen in Jeruzalem.” Denk aan de brief die het Sanhedrin onlangs aan Trump en Poetin heeft geschreven. In die brief worden deze wereldleiders verzocht Israël te steunen bij de herbouw van de Tempel. God gebruikt wereldlijke leiders voor Zijn werk! Ook gaf Kores Joodse mensen uit zijn land volle vrijheid terug te keren naar Israël. Velen gingen onder leiding van de Schriftgeleerde Ezra. Deze kreeg van Kores veel tempelschatten mee. In het Bijbelboek Ezra leest u veel details uit deze geschiedenis. Vooral over de tegenstand die Ezra en zijn collega Nehemia ondervonden bij de herbouw van de Tempel en de opbouw van Jeruzalem. Van plaatselijke bewoners en ook van Arabieren. Een stuk geschiedenis herhaalt zich. Onder andere omstandigheden en met andere ‘spelers’. Maar het is wel ‘Bijbelse Geschiedenis’, want een en ander is voorzegd in de Schriften. Voornamelijk in de boeken Ezra en Nehemia.

15 januari ’17

Terug naar het gevaarlijke heden. De 15e januari komen in Parijs 70 wereldleiders, ook Nederland, samen om de “toestand in het Midden Oosten” te bespreken. De Tweestatenoplossing zal weer uit de kast worden gehaald. Die leiders zullen zich niet realiseren dat de formule van “twee staten in één land die in vrede naast elkaar leven’  al 70 jaar lang niet werkt. In 1948 leidde deze visie tot de Onafhankelijkheidsoorlog waarbij vijf zwaar bewapende Arabische Moslim landen de pas opgerichte staat Israël overvielen. Zij verloren, maar Jordanië pikte toen de ‘Westbank’, beter gezegd Judea en Samaria, in. Palestijnen bestonden toen nog niet. Voor 1948 waren de Joodse immigranten, Zionisten, die zich Palestijnen noemden. Ze werden in mei 1948 ineens Israëli’s. Veel Arabieren waren tijdens die oorlog gevlucht en werden in kampen ondergebracht. Het vluchtelingenprobleem was er. Tot op heden weigerden Arabische broederlanden hen te helpen door ze op te nemen. Wel nam Israël ongeveer 800.000 Joodse mensen op. Zij waren uit de Moslim Arabische landen verjaagd en kwamen berooid en bestolen in Israël aan. In 1967 tijdens de beroemde Zesdaagse Oorlog werd die Westbank (Judea en Samaria) en het oostelijke deel van Jeruzalem plus de Oude Stad met de Klaagmuur door Israël op Jordanië veroverd. Daarna vond de vader van het moderne terrorisme, Yasser Arafat, het ‘Palestijnse volk’ uit. Sindsdien is de strijd om die gebieden, die in feite een strijd om Israël is, steeds heviger geworden. De VN smeet resolutie na resolutie naar Israël. Israël bood verschillende keren de ‘Palestijnen’ een staat aan. Vergeefs. Amerikaanse presidenten kwamen, deden bemiddelingspogingen en gingen zonder resultaat. De 15e januari komt er weer een poging. Tenzij de HERE, de God van Israël, de ‘70 van Parijs’ en Obama plus John Kerry ingrijpt en hen in verwarring brengt. Dat is al eeuwen de strijdmethode van de God van Israël als Zijn volk weer eens strijden moet voor hun bestaan. Bidt dat dit nu ook weer gebeurt. Als u belangstelling hebt kunt u mee naar Parijs om daar te demonstreren. “Pillar of Fire” is de organisatie die dat organiseert. Jack v/d Tang is de organisator.

Casus belli

Voor de HERE, de God van Israël is deze zaak aan Casus belli, een oorzaak tot oordeel/oorlog. Immers onder ede heeft de heilige van Israël het hele land aan Israël beloofd. Trump weet dat. Want zijn schoonzoon is orthodoxe Jood en zijn dochter heeft zich tot het Joodse geloof bekeerd. De nieuwe ambassadeur van de VS, David Friedman, is een zionistische orthodoxe Jood en zal een steun zijn voor Israël en voor Trump. Maar de casus belli zal door Moslim landen en door Hamas met de Palestijnse Autoriteit zeker worden opgepikt. Ook zij zullen, zoals zo vaak is gebeurd, in verwarring worden gebracht. Dat is, zoals gezegd, de ‘normale’ strijdmethode van de Eeuwige. Wij, beste bezoeker, hebben ook een strijdmethode: Gebed. Om de vrede van Jeruzalem. Om Palestijnen die zeker een zegen zullen ontvangen als zij de terreur opgeven en zich schikken naar Israël. Dan zullen zij vrede en meer vrijheid dan nu ontvangen. Ook om bescherming voor Israël.

Oorlog

Gevaarlijk zijn ook de spanningen die rond en met Rusland worden opgevoerd. De NAVO, de VS en de EU spelen een gevaarlijk spel met Rusland, met Poetin. Amerikaanse tanks in Duitsland om onze buren ‘te beschermen tegen een invasie van Rusland’. Het schijnt dat in de Baltische staten (Estland, Letland en Litouwen) Amerikaanse tanks overgeschilderd zijn in Russische kleuren. Amerika dat al zijn vliegdekschepen heeft teruggeroepen. Obama vergroot sancties tegen Rusland. Alles schept geruchten die bij voorbereidingen van een oorlog horen. En tegelijk voorboden van oorlog zijn. Ook binnenlandse problemen in de VS, bijvoorbeeld de vele aanslagen, de oplopende spanningen en de enorme staatsschuld en zware natuurrampen kunnen een aanleiding voor Obama zijn. Aanleiding voor wat? Het uitroepen van de noodtoestand. Dan gaat de inauguratie van Trump niet door en Obama kan voorlopig aan de macht blijven.

Samenvatting en conclusie

Weer zien we hoe het om Israël draait. Bijbelse patronen worden zichtbaar. De man die gekozen is als president van de VS en achter Israël staat, wordt krachtig tegengewerkt. De achtergrond van dit alles is dat de ‘wereld’, Verenigde Naties, in opstand komen tegen de HEER, de God van Israël en Zijn herstelplan voor zijn volk. Gevaarlijk.
Uw steun is heel belangrijk. Niet zozeer financieel, maar geestelijk in de vorm van solidariteit aan en gebedssteun voor Israël.
JvB
PS. Als u een exacte beschrijving zoekt van wat er nu gaande is in de heilige Schrift lees dan even Psalm 83:2-5.

zondag 1 januari 2017

Eindtijd in het licht van de Bijbel

2017 is begonnen

Huiveringwekkend klinkt het. 2017. De wereld staat voor grote veranderingen. In januari treedt de Trump administration aan de er lijkt een radicale koerswijziging aan te komen in de Amerikaanse buitenlandse politiek. De oorlog met de islam verdeelt Europa tot op het bot. De aanslag met een vrachtwagen op de kerstmarkt ligt nog vers in het geheugen. We zijn geliefden verloren. Maar wat boven alles geldt: